De laatste jaren ben ik ook regelmatig actief als vrijwilliger bij de ZLSM in Simpelveld.
Het is fijn om samen te proberen dit stukje Limburgs erfgoed in stand te houden, een grote groep enthousiaste vrijwilligers
dragen allemaal op hun manier een steentje bij zodat de zgn. "Miljoenenlijn" nog jaren door het Limburgs land mag stomen.

Stacks Image 6